ZijActief IJsselstein - Wie zijn wij? Lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk (of per e-mail) te gebeuren voor 1 december van enig kalenderjaar bij de ledenadministratie. Als u niet voor 1 december van enig kalenderjaar opzegt, dient u het daaropvolgend kalenderjaar te betalen.

De contributie in 2020 bedraagt voor ieder lid 35,00 euro per jaar en dient voor 1 maart van dat jaar te zijn voldaan. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL10INGB0006739303 t.n.v. ZijActief IJsselstein, met vermelding van naam en adres.

Introducees zijn welkom en kunnen eenmalig tegen het bedrag van 5,00 euro (extra) kennis komen maken met onze vereniging. Indien er een maximum aantal deelnemers geldt gaan eigen leden voor.

Ieder lid neemt op eigen risico deel aan de activiteiten van ZijActief IJsselstein.

Wanneer er bij een activiteit kosten worden gemaakt voor alle leden, krijgen afgemelde leden geen geld retour. Wanneer er alleen kosten worden gemaakt voor aanwezige leden (en niet voor de afgemelde) dan krijgen deze afgemelde leden hun geld wel retour.

Leden dienen zich aan de opgavendatum te houden, vermeld op de Nieuwsbrieven. De vereniging houdt zich het recht voor, leden te weigeren bij een activiteit, waarvoor de opgave na de opgavendatum is binnengekomen.

De vereniging wil graag aandacht schenken aan zieke leden, aan leden die een dierbare moeten missen of aan leden, die iets feestelijks te vieren hebben. Weet u iemand ? Graag even doorgeven aan 1 van de bestuursleden.

Website vereniging IJsselstein : www.zijactiefijsselstein.nl
Website overkoepelende organisatie : www.zijactief.nl


AANMELDEN

Om u aan te melden bij ZijActief IJsselstein kunt u mailen naar: zijactiefijsselstein@hotmail.com met vermelding van voor- en achternaam,adres en telefoonnummer.