ZijActief IJsselstein - Wie zijn wij? Welkom op de website van ZijActief IJsselstein.

ZijActief is een vrouwenvereniging voor vrouwen uit IJsselstein en regio. Zij is ontstaan uit de vroegere Boerinnenbond in 1946, later K.P.O en medio 2000 is de naam gewijzigd in ZijActief.

ZijActief biedt mogelijkheden om samen te praten en na te denken over actuele onderwerpen en zich in te zetten voor de samenleving. Zij wil een ontmoetings- en contactpunt zijn, maar bovenal biedt ZijActief ontspanning en een gevarieerd programma, met leerzame lezingen, creatieve avonden etc.
De vereniging heeft bestaansrecht doordat op een interactieve manier vanuit bestuur in leden wordt geparticipeerd.